Kosten

De behandeling valt onder de specialistische voorzieningen. Hiervoor is een verwijzing door uw huisarts nodig.

De kosten voor de behandeling worden volledig of deels vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte van een eventuele eigen bijdrage hangt af van Uw zorgverzekering. Het is daarom belangrijk tijdig uw polisvoorwaarden te raadplegen. Bij niet volledige vergoeding door Uw verzekeraar breng ik 80% van het NZA tarief (Nederlandse Zorg Autoriteit) in rekening. U dient daarnaast ook rekening te houden met het landelijk vastgestelde eigen risico.


 
Print Friendly and PDF

Procedures verzekering

Aan het begin van de behandeling wordt een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend. Als zorgaanbieder ben ik verplicht de diagnose en alle activiteiten die in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden vast te leggen in een DBC. Als de psychotherapie is beëindigd of na een jaar, wordt de DBC afgesloten en is duidelijk wat de behandeling heeft gekost. Als de behandeling langer duurt dan een jaar wordt de DBC ook afgesloten en wordt een vervolg DBC geopend. De rekening van de DBC dien ik rechtstreeks in bij uw verzekeraar als ik een contract heb bij betreffende verzekeraar. Is dit niet het geval dan krijgt u zelf een rekening welke u kunt doorsturen naar uw verzekeraar.

De gegevens van iedere DBC worden voor beleidsdoeleinden geanonimiseerd naar het DBC Informatie systeem (DIS) gestuurd. Mogelijk wordt u gevraagd aan het begin en aan het eind van de therapie een vragenlijst in te vullen. Dit in het kader van effectmeting.

 

 

Niet verzekerde zorg  
Per gesprek €95,-
No-Show (bij afzegging binnen 24 uur of niet verschijnen) €50,-