Beroepscode en klachtenregelingen

Beroepscode
Voor alle psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).
In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en  Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).
Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit te bespreken met uw psychotherapeut. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of van uw therapeut. Ook kan het zijn dat u op enig moment het gevoel heeft dat de behandeling in een impasse terecht  is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak  veel op te leveren.
In sommige gevallen kan het zijn dat u er met uw psychotherapeut niet uitkomt. In die gevallen is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Als dat niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

 Groei