Kosten

Een behandeling valt onder de specialistische voorzieningen.
De kosten voor de behandeling  worden normaal gesproken vergoed door uw zorgverzekeraar.
De facturatie vindt plaats door middel van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

Procedures verzekering
U dient rekening te houden met een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw zorgverzekering.
Het is belangrijk tijdig Uw polisvoorwaarden te raadplegen. Bij  niet  volledige vergoeding door Uw verzekeraar, breng ik 80 procent van het NZA tarief in rekening. U dient daarnaast ook rekening te houden met het landelijk vastgestelde eigen risico.
Aan het begin van de behandeling wordt een DBC geopend.  Als zorgaanbieder ben ik verplicht de diagnose en alle activiteiten die in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden vast te leggen in een DBC. Als de behandeling langer duurt dan een jaar wordt een vervolg DBC geopend.
 
Print Friendly and PDF
Als de psychotherapie is beëindigd, wordt de DBC afgesloten en is duidelijk wat de behandeling heeft gekost. De rekening van de DBC dien ik rechtstreeks bij uw verzekering in indien ik een contract heb bij betreffende verzekeraar. Is dit niet het geval dan krijgt u zelf een rekening welke u kunt doorsturen.
De gegevens van iedere DBC worden voor beleidsdoeleinden geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.
Mogelijk wordt u gevraagd aan het begin en aan het eind van de therapie een vragenlijst in te vullen. Dit in het kader van effectmeting.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vereist.
 

 

Niet verzekerde zorg  
Per gesprek €95,-
No-Show (bij afzegging binnen 24 uur of niet verschijnen) €50,-